چهارشنبه, 2 بهمن 1398
  • ساعت : ۱۱:۱۰:۲۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ 
  • کد خبر : ۷۱۶۲۷
اطلاعیه زمان و مكان كارگاه های تخصصی دستیاران سال اول رشته بیماریهای داخلی
اطلاعیه زمان و مکان کارگاه های تخصصی دستیاران سال اول رشته بیماریهای داخلی

 

تاریخ/روز

زمان

عنوان

استاد

محل

98/06/30   شنبه

9-10

CXR

دکتر چوبتاشانی

مرکز آموزشی درمانی شهید رجائی

98/06/30   شنبه

10-12

ABG و سرم تراپی

دکتر شفیعی ثابت

مرکز آموزشی درمانی شهید رجائی

 

 

 

 

 

 

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0