شنبه, 3 اسفند 1398
  • ساعت : ۸:۵۲:۲۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ 
  • کد خبر : ۷۱۹۸۴
مراسم توجیهی دانشجویان جدید الورود رشته پزشكی با حضور دكتر تاج بخش معاون آموزشی دانشگاه در سالن دانشكده پزشكی برگزار شد.
مراسم توجیهی دانشجویان جدید الورود رشته پزشکی با حضور دکتر تاج بخش معاون آموزشی دانشگاه در سالن دانشکده پزشکی برگزار شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0