شنبه, 3 اسفند 1398
  • ساعت : ۹:۵:۳۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ 
  • کد خبر : ۷۲۰۹۹
مراسم توجیهی دانشجویان جدید الورود دانشكده پیراپزشكی با حضور دكتر تاج بخش معاون آموزشی دانشگاه در سالن بهادری برگزار شد.
مراسم توجیهی دانشجویان جدید الورود دانشکده پیراپزشکی با حضور دکتر تاج بخش معاون آموزشی دانشگاه در سالن بهادری برگزار شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0