شنبه, 3 اسفند 1398
  • ساعت : ۱۴:۳۴:۲۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ 
  • کد خبر : ۷۲۱۶۱
بازدید هیأت ارزشیابی رشته تخصص كودكان از بخش های مركز آموزشی در مانی امام علی(ع)
هیأت ارزشیابی رشته تخصص کودکان متشکل از جناب آقایان دکتر اتوکش، دکتر تقدیری، دکتر ترکمن و سرکار خانم دکتر خسروی با حضور دکتر تاج بخش معاون آموزشی دانشگاه، سرکار خانم دکتر مهرپور، دکتر کبیر ریس دانشکده پزشکی، مدیر گروه اطفال دکتر زحمتکش و سایر اساتید بخش از بخش های مرکز آموزشی در مانی امام علی(ع) بازدید کردند.

هیأت ارزشیابی رشته تخصص کودکان متشکل از جناب آقایان دکتر اتوکش،دکتر تقدیری،دکتر ترکمن و سرکار خانم دکتر خسروی  با حضور دکتر تاج بخش معاون آموزشی دانشگاه، سرکار خانم دکتر مهرپور، دکتر کبیر ریس دانشکده پزشکی ،مدیر گروه اطفال دکتر زحمتکش و سایر اساتید بخش از بخش های مرکز آموزشی در مانی امام علی(ع) بازدید کردند

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0