شنبه, 3 اسفند 1398
  • ساعت : ۱۵:۴۴:۴۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ 
  • کد خبر : ۷۲۲۵۰
    /  3
بازدید هیأت ارزشیابی رشته تخصص بیهوشی از بخش های مركز آموزشی در مانی شهید مدنی
بازدید هیأت ارزشیابی رشته تخصص بیهوشی از بخش های مرکز آموزشی در مانی شهید مدنی

هیأت ارزشیابی رشته تخصص بیهوشی متشکل از جناب آقایان دکتر میر خشتی  دکتر مرادی مقدم ،دکتر میر اسکندری  و سرکار خانم زارع عابدینی با حضور دکتر تاج بخش معاون آموزشی دانشگاه ، ،دکتر کبیر ریس دانشکده پزشکی ،دکتر آذریان رییس مر کز آموزشی درمانی شهید مدنی  ،مدیر گروه بیهوشی و سایر اساتید بخش از بخش های مرکز آموزشی در مانی شهید مدنی  بازدید کردند.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0