دوشنبه, 5 خرداد 1399
  • ساعت : ۱۵:۱۶:۳۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ 
  • کد خبر : ۷۳۰۱۲
برگزاری كمیته راه اندازی دانشكده فناوری های نوین
جلسه راه اندازی دانشکده فناوری های نوین با حضور دکتر تاج بخش معاون آموزشی، دکتر نوری سپهر معاون تحقیقات و فناوری، دکتر پور رستمی معاون غذا و دارو دانشگاه رؤسای دانشکده های داروسازی، دندانپزشکی و جمعی از اساتید و اعضاء هیات علمی در محل معاونت برگزار شد.

جلسه راه اندازی دانشکده فناوری های نوین با حضور دکتر تاج  بخش معاون آموزشی، دکتر نوری سپهر معاون تحقیقات و فناوری، دکتر پور رستمی معاون غذا و دارو دانشگاه رؤسای دانشکده های داروسازی، دندانپزشکی و جمعی از اساتید و اعضاء هیات علمی در محل معاونت برگزار شد.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0