دوشنبه, 5 خرداد 1399
  • ساعت : ۱۴:۷:۳۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ 
  • کد خبر : ۷۳۹۸۸
برگزاری برنامه بازآموزی مراقبت های پرستاری در ICU
برنامه بازآموزی مراقبت های پرستاری در ICU در سالن نظام پرستاری استان البرز برگزار شد.

این برنامه به منظور یادگیری  و آشنایی بیشتر کادر مشغول به فعالیت در بخش ICU و کاهش خدمات درمانی و افزایش رضایتمندی بیماران آموزش داده شد برای گروه هدف پرستاری با سخنرانی جناب آقای دکتر علی جمال محمدی برگزار گردید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0