دوشنبه, 5 خرداد 1399
  • ساعت : ۱۱:۴۸:۵۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ 
  • کد خبر : ۷۳۹۹۹
جلسه گروه چشم پزشكی با حضور دكتر تاج بخش معاون آموزشی دانشگاه برگزار شد.
در این جلسه در خصوص مستقر شدن این گروه در مرکز آموزشی درمانی مدنی و رفع نواقص و هم فکری در جهت توسعه و پیشبرد اهداف آموزشی بحث و تبادل نظر شد.

جلسه گروه چشم پزشکی با حضور دکتر تاج بخش معاون آموزشی دانشگاه،مدیران حوزه آموزشی، معاونت درمان ،ریاست دانشکده پزشکی،ریاست مرکز آموزشی درمانی مدتی وگروه چشم پزشکی در خصوص مستقر شدن این گروه در مرکز آموزشی درمانی مدنی و رفع نواقص و هم فکری در جهت توسعه و پیشبرد اهداف آموزشی،درمانی و پژوهشی روز دوشنبه مورخ 98/06/23 برگزار شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0