دوشنبه, 5 خرداد 1399
  • ساعت : ۱۵:۲۹:۴۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ 
  • کد خبر : ۷۴۰۳۸
برگزاری جلسه گروه های مقطع دستیاری تخصصی بالینی
جلسه گروه های مقطع دستیاری تخصصی بالینی(داخلی،زنان،اطفال، بیهوشی،جراحی عمومی و جراحی مغز و اعصاب) با حضور دکتر تاج بخش معاون آموزشی دانشگاه و مدیران حوزه آموزشی روز سه شنبه مورخ 98/10/24 در سالن جورجانی ستاد دانشگاه برگزار شد.

جلسه گروه های مقطع دستیاری تخصصی بالینی(داخلی،زنان،اطفال، بیهوشی،جراحی عمومی و جراحی مغز و اعصاب) با حضور دکتر تاج بخش معاون آموزشی دانشگاه و مدیران حوزه آموزشی روز سه شنبه مورخ 98/10/24 در سالن جورجانی ستاد دانشگاه برگزار شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0