دوشنبه, 5 خرداد 1399
  • ساعت : ۱۵:۴۴:۴۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ 
  • کد خبر : ۷۴۰۳۹
جلسه CBDاخلاق در آموزش مورخ 98/10/21 برگزار شد.
جلسه CBDاخلاق در آموزش مورخ 98/10/21 با حضور حاج آقا مطهری پور و مدیر مرکز مطالعات و توسعه پزشکی و خانم دکتر ساداتی به عنوان مدرس و سایر اعضاء محترم هیات علمی در سالن جلسات دانشکده بهداشت برگزار گردید.

جلسه CBDاخلاق در آموزش مورخ 98/10/21 با حضور حاج آقا مطهری پور و مدیر مرکز مطالعات و توسعه پزشکی و خانم دکتر ساداتی به عنوان مدرس و سایر اعضاء محترم هیات علمی در سالن جلسات دانشکده بهداشت برگزار گردید   .

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0