دوشنبه, 16 تير 1399
  • ساعت : ۹:۴۲:۱۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ 
  • کد خبر : ۷۴۲۹۷
شورای آموزشی و كمیته نقل و انتقالات با حضور مدیران،كارشناسان حوزه آموزش، معاونین آموزشی دانشكده ها و مراكز آموزشی درمانی برگزار شد.
جلسه شورای آموزشی و کمیته نقل و انتقالات باحضور دکتر پور آقامدیرامورآموزش و تحصیلات تکمیلی،خانم دکتر مهرپور مدیر اداره آموزش،کارشناسان حوزه معاونت و معاونین آموزشی دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی برگزار شد.

جلسه شورای آموزشی و کمیته نقل و انتقالات باحضور دکتر پور آقامدیرامورآموزش و تحصیلات تکمیلی،خانم دکتر مهرپور مدیر اداره آموزش،کارشناسان حوزه معاونت و معاونین آموزشی دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی برگزار شد.

امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V5.4.0.0