دوشنبه, 16 تير 1399
  • ساعت : ۱۴:۳:۴۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ 
  • کد خبر : ۷۴۶۵۷
جلسه گروه روانپزشكی با حضور دكتر تاج بخش معاون آموزشی دانشگاه در سالن جورجانی ستاد دانشگاه برگزار شد.
جلسه گروه روانپزشکی با حضور دکتر تاج بخش معاون آموزشی دانشگاه،مدیران آموزشی،ریاست دانشکده پزشکی،مدیر گروه روانپزشکی و اعضای هیأت علمی گروه روانپزشکی برگزار شد.

جلسه گروه روانپزشکی با حضور دکتر تاج بخش معاون آموزشی دانشگاه،مدیران آموزشی،ریاست دانشکده پزشکی،مدیر گروه روانپزشکی و اعضای هیأت علمی گروه روانپزشکی برگزار شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0