دوشنبه, 16 تير 1399
  • ساعت : ۱۵:۳۰:۴۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ 
  • کد خبر : ۷۴۷۴۵
اعلام مهلت زمان نقل و انتقالات دستیاران رشته های تخصصی بالینی
اعلام مهلت زمان نقل و انتقالات دستیاران رشته های تخصصی بالینی

قابل توجه دستیاران  رشته های تخصصی بالینی :
یپرو بخشنامه شماره 7148/505/د مورخ 26/12/1396، درخصوص سامانه نقل و انتقال رشته های تخصصی بالینی برنامه زمانبندی اقدامات اجرایی جهت نقل و انتقال رشته های فوق  به شرح ذیل اعلام می گردد:
- مهلت زمانی ثبت نام دستیاران در سامانه ازاول بهمن ماه لغایت 24 بهمن ماه 1398
- مهلت تشکیل شورای نقل و انتقال در دانشگاههای مبدا ، از26 بهمن ماه لغایت  اول اسفند ماه 1398
- بارگزاری آرا شورای نقل و انتقال دانشگاههای علوم پزشکی مبدا، از تاریخ 1تا 5 اسفند ماه 1398
- مهلت تشکیل شورای نقل و انتقال دردانشگاههای مقصد از5 لغایت12اسفند ماه 1398
- بارگزاری آرا شورای نقل و انتقال دانشگاه های علوم پزشکی مقصد از تاریخ 12لغایت17اسفند ماه 1398
شایان ذکر است کلیه اقدامات اجرایی نقل و انتقال دستیاران وفق جدول  زمانی اعلام شده و صرفا از طریق سامانه نقل وانتقال مورد اقدام قرار خواهد گرفت.
     

امور تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0