يکشنبه, 6 مهر 1399
  • ساعت : ۹:۵۳:۳۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ 
  • کد خبر : ۷۵۲۲۶
ارتقاء مرتبه علمی سركار خانم دكتر یسلیانی عضو هیات علمی
بدینوسیله ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم دکتر یسلیانی عضو محترم هیات علمی را از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری تبریک و تهنیت عرض نموده و موفقیت روزافزون ایشان را از درگاه حضرت حق خواهانیم.

بدینوسیله ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم دکتر یسلیانی عضو محترم هیات علمی را از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری تبریک و تهنیت عرض نموده و موفقیت روزافزون ایشان را از درگاه حضرت حق خواهانیم.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0