يکشنبه, 28 دی 1399
  • ساعت : ۱۸:۶:۲۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ 
  • کد خبر : ۷۶۲۵۱
پیام معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی البرز در خصوص راه اندازی پورتال مجازی سازی آموزش
قطعا ارتباط دو طرفه و نزدیک بین مدیران، اساتید و دانشجویان که با راه اندازی این پورتال ایجاد شده است می تواند به ارتقاء آموزش کمک زیادی بنماید.

بسمه تعالی
با شیوه اپیدمی کرونا و تعطیلی ناخواسته کلاس های درسی حوزه آموزش دانشگاه با جدیت مجازی سازی آموزش را در دستور کار خود قرار داد. تشکیل جلسات متعدد هسته مجازی سازی آموزش، جلسات متعدد وبیناری با روسا و معاونین دانشکده ها، تشکیل جلسات کارشناسی برای تبیین شرایط موجود و کمک به ارتقاء وضعیت، جمع آوری نظرات دانشجویان برای بررسی آموزش ارائه شده در سامانه ها و ... از موارد انجام شده در این راستا می باشند.
البته دانشگاه علوم پزشکی البرز با روند مناسبی مجازی سازی آموزش را شروع کرده است، به نحوی که در اجلاس معاونین آموزش در یازدهم فروردین ماه، به استناد آمار تهیه شده از سامانه آموزش مجازی نوید جایگاه مناسبی را در بین دانشگاه های علوم پزشکی در زمینه مجازی سازی آموزش به دست آورده است.
یکی از مهمترین مباحث در هر آموزشی بحث ارزشیابی می باشد. انتظار می رود که کمیته مجازی سازی آموزش در مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، ارزشیابی را در سه حیطه ارزشیابی دانشجویان (به جهت حفظ کیفیت آموزش ارائه شده)، ارزشیابی اساتید (به جهت پایش فعالیت های انجام شده برای آموزش مجازی و تشویق همراهان و تذکر به سایرین)، و ارزشیابی برنامه (به جهت مشخص شدن نقاط قوت و ضعف مسیر طی شده و تقویت آنها و رفع این موارد) مد نظر قرار دهد.
از طرفی، نگرانی دانشجویان تنها مربوط به وضعیت آموزش مجازی فعلی نمی باشد، بلکه علت عمده نگرانی دانشجویان از روند ادامه آموزش (بخصوص آموزش کارآموزی و کارورزی) می باشد. لذا باید در مسیر پیش رو با در نظر گرفتن استراتژی مناسب پاسخ های مناسبی به این دغدغه ها بدهیم.
بنده از همکاران مرکز مطالعات و توسعه آموزش، بویژه کمیته مجازی سازی آموزش آن؛ برای راه اندازی پورتال اختصاصی مجازی سازی آموزش؛ تشکر ویژه می کنم. قطعا ارتباط دو طرفه و نزدیک بین مدیران، اساتید و دانشجویان که با راه اندازی این پورتال ایجاد شده است می تواند به ارتقاء آموزش کمک زیادی بنماید.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.6.1.0