دوشنبه, 16 تير 1399
  • ساعت : ۱۲:۳۴:۳۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ 
  • کد خبر : ۷۷۰۶۰
فراخوان برگزاری برنامه ترم تابستانی مجازی
فراخوان برگزاری ترم تابستانی به صورت مجازی برای دانشجویان، در دانشگاه علوم پزشکی مجازی

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0