سه‌شنبه, 14 مرداد 1399
  • ساعت : ۱۲:۳۲:۴۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ 
  • کد خبر : ۷۷۷۸۸
    /  2
اولین جلسه روسای دانشكده ها و مدیران حوزه اموزش در سالن فارابی ستاد دانشگاه برگزار شد.
اولین جلسه روسای دانشکده ها و مدیران حوزه اموزش در سالن فارابی ستاد دانشگاه با هدف بررسی وضعیت موجود تشکیل و معاون آموزشی دانشگاه سیاست های کلی را تبیین نمودند.


در این جلسه در خصوص جلسات محیطی، رعایت سلسله مراتب اداری،پاسخگویی مناسب، استفاده مفید و متناسب از اعضای هیات علمی در شوراها و فرایندهای مدیریتی، توسعهEDOو نیازسنجی دقیق هیات علمی، تشکیل بانک نیروی انسانی و گسترش و حفظ رشته ها بحث و تبادل نظر شد

در پایان روسای دانشکده ها در مورد وضعیت موجود و چالشهای پیش روی خود ارائه گزارش نمودند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0