سه‌شنبه, 14 مرداد 1399
  • ساعت : ۱۲:۳۴:۴۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ 
  • کد خبر : ۷۷۷۸۹
اولین جلسه روسای مركز اموزشی و درمانی، ریاست دانشكده پزشكی و مدیران حوزه اموزش در ستاد دانشگاه برگزارشد.
اولین جلسه روسای مرکز اموزشی و درمانی، ریاست دانشکده پزشکی و مدیران حوزه اموزش در ستاد دانشگاه با هدف بررسی وضعیت موجود تشکیل و معاون اموزشی دانشگاه سیاست های کلی را تبیین نمودند.


در این جلسه در خصوص جلسات محیطی معاونت، رعایت سلسله مراتب اداری،پاسخگویی مناسب، اقدامات جدی برای حفظ رشته های دستیاری، ارتقای پاویون ها و درمانگاه های اموزش و استفاده مفید و متناسب از اعضای هیات علمی در شوراها و فرایندهای مدیریتی، توسعهEDO بحث و تبادل نظر شد

در پایان روسای مراکز اموزشی و درمانی در مورد وضعیت موجود و چالشهای پیش روی خود ارائه گزارش نمودند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0