سه‌شنبه, 14 مرداد 1399
  • ساعت : ۱۰:۵۸:۴۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ 
  • کد خبر : ۷۷۸۵۵
    /  2
اولین جلسه معاون محترم آموزشی دانشگاه با مدیران حوزه معاونت آموزشی برگزار شد.
اولین جلسه معاون محترم آموزشی دانشگاه با مدیران حوزه معاونت آموزشی برگزار شد.

اولین جلسه معاون محترم آموزشی دانشگاه با مدیران حوزه معاونت آموزشی در راستای آشنایی با مدیریت های مختلف آموزش و بیان اهم فعالیت ها و چالش ها و راهکارها در روز یکشنبه مورخ 99/05/05 در دفتر معاون آموزشی برگزار شد.

 

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V5.4.0.0