يکشنبه, 6 مهر 1399
  • ساعت : ۱۰:۳۹:۴۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ 
  • کد خبر : ۷۹۸۱۵
برگزاری جلسه جهت جذب دانشجویان بین الملل در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه
در این جلسه زیر ساخت های اموزشی و رفاهی دانشگاه برای جذب دانشجو از سایر کشور ها بررسی شد.

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V5.4.0.0