يکشنبه, 6 مهر 1399
  • ساعت : ۱۲:۱۷:۴۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ 
  • کد خبر : ۷۹۹۴۵
برنامه بازآموزی تریاژ به روش ESI مورخ 12/7/99 با 3 امتیاز ویژه متخصصان طب اورژانس، پزشك عمومی، پرستار، اتاق عمل، هوشبری، فوریتهای پزشكی
برنامه بازآموزی تریاژ به روش ESI مورخ 12/7/99 با 3 امتیاز ویژه متخصصان طب اورژانس، پزشک عمومی، پرستار، اتاق عمل، هوشبری، فوریتهای پزشکی

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0