پنج‌شنبه, 6 آذر 1399
  • ساعت : ۲۲:۶:۵۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ 
  • کد خبر : ۸۱۲۲۴
    /  2
جلسه شورای آموزشی دانشگاه مورخ ۹۹/۸/۲۴ برگزار شد.
جلسه شورای آموزشی دانشگاه با موضوع بررسی رسیدگی به درخواست دانشجویان در زمینه برگزاری امتحانات و موارد آموزشی دانشکده های تابعه به صورت مجازی برگزار گردید.

روز شنبه مورخ ۹۹/۸/۲۴ جلسه شورای آموزشی دانشگاه باحضور معاون آموزشی، مدیران ستادی، معاونین آموزشی دانشکده ها و بیمارستان های آموزشی با موضوع بررسی رسیدگی به درخواست دانشجویان در زمینه برگزاری امتحانات و موارد آموزشی دانشکده های تابعه به صورت مجازی برگزار گردید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0