يکشنبه, 28 دی 1399
  • ساعت : ۹:۲۰:۲۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ 
  • کد خبر : ۸۳۳۰۹
بازدید ادواری تیم مدیریتی معاونت آموزشی از بیمارستان مدنی
صبح دوشنبه مورخ ١٥ دي، معاون آموزشي دانشگاه و رييس دانشكده پزشكي به اتفاق تيم معاونت آموزشي بازديد ادواري فصل زمستان بيمارستان مدني را انجام دادند.

صبح دوشنبه مورخ ١٥ دي، معاون آموزشي دانشگاه و رييس دانشكده پزشكي به اتفاق تيم معاونت آموزشي بازديد ادواري فصل زمستان بيمارستان مدني را انجام دادند. در ابتدا دكتر مقصودي رييس بيمارستان مدني گزارش عملكرد ارايه كردند و سپس مديران گروه و پزشكان حاضر در جلسه نقطه نظراتشون رو بيان كردند.
در انتها معاون آموزشي دانشگاه و رييس دانشكده و مديران معاونت جمع بندي مطالب را ارايه نمودند.دغدغه هاي مديران گروه به طور كامل شنيده شد و در تمام ابعاد آموزش تبادل نظر و تصميم گيري صورت گرفت.
در انتهاي جلسه گزارش عملكرد بيمارستان مدني، بازديدي از بخش در حال بازسازي نوروسرجري بعمل آمد كه اين مورد در مدت كوتاه به مراحل انتهايي رسيده است و انشالله با افتتاح رسمي بخش طي هفته هاي آينده توسط رياست محترم دانشگاه يكي از دغدغه ها و نيازهاي اصلي گروه نوروسرجري مرتفع خواهد شد.
دغدغه هاي مديران گروه به طور كامل شنيده شد و در تمام ابعاد آموزش تبادل نظر و تصميم گيري صورت گرفت.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.6.1.0