يکشنبه, 28 دی 1399
  • ساعت : ۹:۲۳:۵۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ 
  • کد خبر : ۸۳۳۱۰
جلسه گروه آموزشی  زنان باحضور معاون آموزشی روز یكشنبه مورخ ۹۹/۱۰/۱۴ برگزار شد.
روز یکشنبه مورخ ۹۹/۱۰/۱۴ جلسه گروه آموزشی  زنان باحضور معاون محترم آموزشی دانشگاه، مدیران محترم ستادی، ریاست محترم دانشکده پزشکی، رییس محترم بیمارستان کمالی، مدیرگروه محترم زنان و اعضای محترم گروه، در سالن فارابی دانشگاه برگزار شد.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.6.1.0