يکشنبه, 28 دی 1399
  • ساعت : ۷:۳۷:۲۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ 
  • کد خبر : ۸۳۳۶۵
صندوق الكترونیكی اعلام تخلفات كارمندان راه اندازی شد
صندوق الكترونیكی اعلام تخلفات كارمندان راه اندازی شد

نظر به شیوع بیماری کرونا و ضرورت استفاده از سامانه های الکترونیکی ، هیات رسیدگی به تخلفات اداری کامندان دانشگاه علوم پزشکی البرز در اجرای ماده 49 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری ، نسبت به ایجاد صندوق شکایات الکترونیکی با عنوان " صندوق الکترونیکی اعلام تخلف کارمندان " اقدام نموده است  و صندوق مذکور به نشانی    https://forms.abzums.ac.ir/fa-IR/forms.abzums.ac/18961  در دسترس   عموم ( اعم از کارمندان /ارباب رجوع و ...) قرار گرفت. 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.6.1.0