اخبارو اطلاعیه ها
برگزاری جلسه هماهنگی برگزاری آزمون های کشوری بوردهای تخصصی پزشکی به صورت وبینار
برگزاری کنفرانس یکروزه آموزش پزشکی پاسخگو
آزمون الکترونیکی میان دوره ای علوم پایه و پیش کارورزی دانشجویان پزشکی
مراسم معارفه و تکریم سرپرست مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی
نشست معاون آموزشی دانشگاه ،مدیران حوزه معاونت و روسای دانشکده ها با نمایندگان دانشجویان
موفقیت دانشجویان دانشکده پزشکی در امتحانات علوم پایه و پیش کارورزی اسفند 97
ابقاء جناب آقای دکتر کوروش احمدی به عنوان سرپرست مجتمع آموزشی درمانی امام علی (ع)
ابقاء جناب آقای دکتر حیدری به عنوان رئیس دانشکده پیراپزشکی
مراسم معارفه و تکریم سرپرست مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی
سمپوزیو یک روزه سر درد
جلسه ویدئو کنفرانس طراحی سوالات آزمون ارتقاء
جلسه آمادگی دانشکده ها جهت حضور تیم ارزیاب اعتباربخشی موسسه ای
انتصاب جناب آقای دکتر یزدانی به عنوان سرپرست مرکز آموزشی درمانی رجائی
قابل توجه دانشجویان عزیز (پویش بسیج ملی کنترل فشار خون)
برگزاری دومین جلسه شورای آموزشی دانشگاه
ابلاغ آقای دکتر کبیر به عنوان رئیس دانشکده پزشکی
ابلاغ جناب آقای دکتر سلیمانی به عنوان معاون دانشجویی و امور فرهنگی
انتصاب جناب آقای دکتر آذریان به عنوان سرپرست مرکز آموزشی درمانی مدنی
ارتقای رتبه 4 نفر از اعضای محترم هیات علمی دانشگاه
 برگزاری جلسه کمیته نیاز سنجی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
چهارشنبه 29 خرداد 1398   15:34:05