اخبارو اطلاعیه ها

به اطلاع آن دسته از اساتید محترم که داری ایمیل اداری می باشند، می رساند به منظور ساماندهی ایمیل های اداری و حذف ایمیل هایی که از زمان ایجاد، تاکنون ورود به پنل نداشته اند(به علت محدودیت لایسنس)، حداکثر تا تاریخ 16 آبان ماه، نسبت به تکمیل فرم الکترونیکی مشخصات  اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم تکمیل فرم و یا عدم ورود به پنل(حداقل یکبار) مسئولیت حذف اکانت بر عهده هر فرد خواهد بود.


فرم الکترونیکی مشخصات


پنجشنبه 27 تير 1398   09:18:12