اخبارو اطلاعیه ها

چهارشنبه مورخ 29/3/98 دانشگاه علوم پزشکی البرز توسط ارزیابان بیرونی منطقه ای جهت اعتبار بخشی توسط دکتر عبدانی پور از دانشگاه علوم پزشکی زنجان و دکتر وفایی منش از دانشگاه علوم پزشکی قم مورد ارزیابی قرار گرفت .

این جلسه با حضور دکتر کریم ریاست دانشگاه ،معاونین آموزشی ،تحقیقات و فن آوری ،دانشجویی و فرهنگی ،مدیر EDC  ،مدیر تحصیلات تکمیلی و سرپرست امور هیات علمی دانشگاه برگزار شد.

در ابتدا دکتر عبدانی پور و دکتر وفایی منش رویکرد خود را از ارزیابی منطقه ای مبنی بر ارائه توصیه های مشاوره ای جهت بهبود ارائه نمودند سپس دکتر اعرابی ریاست EDC دانشگاه در خصوص موفقیت های آموزشی دانشگاه و اقدامات انجام شده در زمینه اعتبار بخشی برای ارزیابان بازگو کردند

سپس دکتر تاج بخش معاون آموزشی دانشگاه ضمن استقبال از ارزیابان اعتبار بخشی از آنان درخواست کردند که مجموعه دانشگاه را به طور جد مورد ارزیابی قرار دهند و در پایان نظرات خود را جهت بهبودی مجموعه به طور شفاف بیان نمایند

در پایان دکتر کریم ریاست دانشگاه ضمن خیر مقدم به ارزیابان در خصوص تاریخچه اعتبار بخشی و ضرورت و اهمیت آن صحبت کردند و بعد از اتمام جلسه ارزیابی میدانی از دانشکده پزشکی ،امکانات رفاهی دانجشویی دانشگاه ،SKiLL Labو....صورت گرفت در این بازدید جلسه مشورتی با دانشجویان نیز تشکیل گردید و در پایان باز خورد ارزیابی توسط ارزیابان بیرونی ارائه شد.


عكس هاي مرتبط :


نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
پنجشنبه 27 تير 1398   09:27:13