اخبارو اطلاعیه ها
با راه اندازی وتجهیز مرکز آزمون الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی البرز درآبان ماه امسال اولین آزمون میان دوره ای الکترونیکی علوم پایه با حضور11 نفرازدانشجویان رشته های دندان پزشکی وپزشکی برگزارگرید؛این آزمون باحضورمعاون آموزشی دانشگاه،مدیرامورآموزش و تحصیلات تکمیلی،مسئولین حفاظت آزمون وهمزمان با دانشگاه های قطب شش کشوری  راس ساعت 9صبح آغازوساعت 12.20 دقیقه درصحت وسلامت به اتمام رسید.
پنجشنبه 27 تير 1398   09:44:53