اخبارو اطلاعیه ها

اولین جلسه CPC  (clinicopathological canferace) بصورت وبینار بین معاونت آموزشی دانشگاه ،دانشکده پزشکی و مراکز آموزشی درمانی شهید رجایی ، امام علی (ع) ، شهید مدنی و کمالی با حضور دکتر تاجبخش معاون آموزشی دانشگاه برگزار گردید .

این جلسه با مدیریت دکتر رضایی معاون بالینی دانشکده پزشکی بود که دو بیمار توسط خانم دکتر صبا دستیار طب اورژانس معرفی شدند .همکاران متخصص از بیمارستان های آموزشی جنبه های تشخیصی و درمان این دو بیمار را مورد بحث وتبادل نظر با یکدیگر قرار دادند .

و در پایان دکتر تاجبخش معاون آموزشی دانشگاه از شرکت همه همکاران و اساتید حاضر در این وبینار تشکر و قدر دانی کردند .

لازم به ذکر است این جلسات در اولین چهارشنبه هر ماه در طول سال و هر بار توسط یکی از گروه های بالینی اجرا خواهد شد.

عكس هاي مرتبط :


نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
چهارشنبه 29 خرداد 1398   16:03:39