چهارشنبه 12 مهر 1391

معرفی مدیر و اعضاء اداره امور هیات علمی

 


 

نام: دکتر بهروز پورآقا

پست مربوطه:  سرپرست اداره امور هیئت علمی

مدرک تحصیلی : دکترای مدیریت و اقتصاد سلامت 

تلفن تماس : 32563319 - 026 

دورنگار : 32563325 - 026 

پست الکترونیک : pouragha@gmail.com

آدرس:
کرج ، بلوار طالقانی شمالی ، بالاتر از میدان طالقانی ، شهرک اداری ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز ،
طبقه دوم ( معاونت آموزشی) ، اداره امور هیئت علمی

__________________________________________________________کارشناس امور اداری و کارگزینی

نام: زهرا مخلص آبادی فراهانی

سمت:  رئیس اداره کارگزینی هیات علمی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد  مدیریت دولتی

تلفن تماس : 32563316 - 026 

دورنگار : 32563325 - 026 

پست الکترونیک: Zahra.farahani57@yahoo.com

 

__________________________________________________________کارشناس اداره امور هیات علمی

نام: طاهره مقنیان

سمت:  کارشناس  امور هیات علمی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی

تلفن تماس : 32563316 - 026 

دورنگار : 32563325 - 026 

پست الکترونیک: tmoganian@gmail.com

 

__________________________________________________________کارشناس اداره امور هیات علمی

نام: اکرم وکیلی

سمت:  کارشناس امور اداری

مدرک تحصیلی : کارشناسی حسابداری

تلفن تماس : 32563316 - 026 

دورنگار : 32563325 - 026 

پست الکترونیک: 

 


 


 

چهارشنبه 29 خرداد 1398   21:55:13