پنجشنبه 13 مهر 1391

ارتباط با ما

آدرس

  کرج ، بلوار طالقانی شمالی ، بالاتر از میدان طالقانی ، شهرک اداری ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز ، طبقه دوم ( معاونت آموزشی و پژوهشی) ، اداره امور هیئت علمی  

تلفن

32563316 - 026 

دورنگار

32563325 - 026

پست الکترونیک

Alborzscientifics@gmail.com

چهارشنبه 29 خرداد 1398   21:44:25