چهارشنبه 11 ارديبهشت 1392

با ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به سازمان ها, کسب و کار و استراتژی ها ی آنها تحت تاثیر قابلیت ها و کاربردهای روزافزون این فناوری قرار گرفته است که میزان این تاثیر بر حسب ویژگی های هر سازمان متفاوت است. واحد فناوری اطلاعات معاونت آموزشی نیز در راستای سهولت ارتباطات و اطلاع رسانی مناسب دارای وظایفی به شرح زیر می باشد:

 

شرح وظایف واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات :


تحلیل و بررسی نرم افزار و سخت افزار مورد نیاز معاونت


برقراری امنیت سیستم ها ( جلوگیری از آلوده شدن توسط ویروس ها)


پشتیبانی و مدیریت شبکه های LAN و WAN


نظارت بر اجرای شبکه LAN و WAN ستاد و دانشکده ها


پشتیبانی نرم افزار سما سامانه


نظارت بر خرید تجهیزات سخت افزاری و نرم افزارهای مورد نیاز


نظارت بر قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات


نظارت بر دسترسی های اتوماسیون اداریبررسی درخواست خرید تجهیزات کامپیوتری واحدهاتهیه لیست خرید تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاریمدیریت پورتال معاونتبه روزرسانی ودرج اخبار در وب سایتشرکت در جلسات رابطین IT  انجام مراحل کارشناسی خرید ،تعمیر و بروز رسانی تجهیزات IT   رفع مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری کامپیوترهای شبکه


چهارشنبه 29 خرداد 1398   16:30:25