چهارشنبه 11 ارديبهشت 1392
تلفن تماس :
32563327 - 026 

دورنگار : 32563325 - 026 

پست الکترونیک :bahram.seraji@gmail.com

آدرس: کرج ، بلوار طالقانی شمالی ، بالاتر از میدان طالقانی ، شهرک اداری ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز ،
طبقه دوم ( معاونت آموزشی) ،واحد فناوری اطلاعات

چهارشنبه 29 خرداد 1398   22:39:45