يكشنبه 16 مهر 1391

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز


 
نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی طیبی آراسته

پست مربوطه: معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

مدرک تحصیلی: دکترای تخصص بیهوشی

آدرس: کرج - بلوار طالقانی شمالی-بعد از میدان طالقانی- بالاتر از دادگستری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

شماره تماس :02612563324 نمابر:02612563325

آدرس پست الکترونیک:     m.tayebi@abzums.ac.ir

شنبه 4 اسفند 1397   08:11:44