شنبه 15 مهر 1391


ارتباط با دفتر معاونت آموزشی

آدرس:
کرج - بلوار طالقانی شمالی - بعد از میدان طالقانی- بالاتر از دادگستری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز-
طبقه دوم - معاونت آموزشی

شماره تماس :02632563324 نمابر:02632563325

چهارشنبه 29 خرداد 1398   16:14:28