دوشنبه 20 خرداد 1392

مقررات شرکت در  کارگاهها

1.        از آنجاکه ثبت نام در برنامه ها در محدوده زمانی معین و بصورت اینترنتی می باشد خواهشمند است از مراجعه حضوری برای ثبت نام در روز اجرای برنامه خودداری فرمایید.

2.        در راستای ایجاد نظم و انضباط، و همچنین انسجام برنامه ها، صدور گواهی برای شرکت کنندگان محترم منوط به حضور در 70% ساعات برنامه ها می باشد.  

3.        عدم کفایت تعداد شرکت کنندگان در برنامه ها، امکان ملغی شدن برنامه را در پی خواهد داشت که 48 ساعت قبل اطلاع رسانی از طریق سایت  EDC انجام خواهد شد.

4.        اگر پس از ثبت نام قادر به شرکت در کارگاه نبودید خواهشمند است جهت جایگزین کردن سایر متقاضیان، 48 ساعت قبل به اطلاع کارشناسان مرکز مطالعات برسانید.

5.        در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 32563318 تماس حاصل فرمایید.


                      پذیرش و شروع ثبت نام                           عدم پذیرش و بازگشت به صفحه ی اصلی

چهارشنبه 29 خرداد 1398   16:17:03