سه‌شنبه 23 مهر 1392
معرفی کتابخانه مرکزی دانشگاه

کتابخانه ی مرکزی دانشگاه علوم پزشکی البرز در بهمن ماه سال 1386همزمان با تاسیس دانشکده علوم پزشکی به منظور تامین منابع ومراجع مورد نیاز اساتید ودانشجویان دانشکده تاسیس گردید. پایه اولیه این کتابخانه بر اساس کتابخانه ی شبکه بهداشت ودرمان کرج با حدود 2700جلد کتاب بوده است و بعد از آن با خریداری کتاب از نمایشگاه های کتاب این تعداد به حدود12هزار جلد کتاب رسیده است. واحد کتابخانه به مسئولیت خانم برغانی کارشناس ارشد کتابداری واطلاع رسانی و با همکاری خانم  سعیده فخارپور(کارشناس کتابداری پزشکی) اداره می شود. سیستم کتابخانه باز و رده بندی کتابها ی پزشکی بر اساس رده بندی کتابخانه ملی پزشکی آمریکا (NLM) وکتابهای غیر پزشکی بر اساس رده بندی کتابخانه کنگره آمریکا (LC) است.همچنین کتابخانه از سال 1389مجهز به نرم افزار کتابخانه ای پارس آذرخش  شده است  که ورود اطلاعات  منابع به نرم افزار همچنان ادامه دارد. کتابخانه از سه سالن تشکیل شده است شامل :  سالن اصلی (مخزن کتابخانه)سالن مطالعه خواهران وسالن مطالعه برادران
چهارشنبه 29 خرداد 1398   15:17:08