سه‌شنبه 23 مهر 1392 شرایط عضویت در کتابخانه


کتابخانه 900 عضو دارد که شامل دانشجویان، اساتید، پرسنل دانشگاه علوم پزشکی البرز
  می باشد که با ارائه مدارک مورد نیاز ،شامل 2قطعه عکس، ارائه کارت شناسایی معتبر (دانشجویان کارت دانشجویی ) ارائه معرفی نامه برای دانشجویان و اساتید از آموزش دانشکده، پرسنل از کارگزینی محل خدمت  و تکمیل فرم عضویت می توانند به عضویت کتابخانه در آیند.
چهارشنبه 29 خرداد 1398   15:27:17