سه‌شنبه 23 مهر 1392

ساعات کار کتابخانه

بخش امانت از ساعت 8 الی 16

سالن مطالعه از 8 الی 19

در صورت هر گونه تغییری در ساعات  کار کتابخانه یک هفته قبل به اطلاع مراجعین خواهد رسید.

شنبه 4 اسفند 1397   09:12:33