پنجشنبه 13 مهر 1391

شرح وظایف واحد مدیریت امور دانشجویان :

 

 

ü        انجام بررسی‌های لازم در زمینه تغییر یا توسعه برنامه‌های آموزشی دانشگاه در جهت پیش‌برد اهداف آموزش پزشکی جامعه‌نگر.

ü        انجام بررسی‌های لازم در زمینه آئین‌نامه‌های آموزشی و دانشجویی و تسلیم نظرات اصلاحی به مقامات ذیربط.

ü        نظارت بر تهیه برنامه‌ها و واحدهای درسی دانشکده در هر ترم تحصیلی.

ü        انجام امور مربوط به بورس‌های تحصیلی و تخصیص آن به دانش آموختگان ممتاز یا اعضاء هیات علمی و کارکنان غیر آموزشی بر طبق مقررات موضوعه.

ü        کسب اطلاع از وضع بورسیه‌ها به منظور تعیین میزان پیشرفت آنها.

ü        تجزیه و تحلیل و بررسی وضع آموزش بالینی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دانشگاه و تهیه گزارشات لازم در این جهت به منظور ارائه به مقامات ذیربط.

ü        دریافت گزارشات کار مسؤلان امور آموزشی و برنامه‌ریزی دانشکده‌ها و همکاری در رفع مشکلات جاری آنها.

ü        مطالعه و اتخاذ تصمیم در مسائل اموزشی دانشجویان از لحاظ پیشرفت‌های علمی و عملی آنان.

ü        تهیه و تنظیم اصول کلی برنامه‌های دانشگاهی و نظارت بر اجرای آنها پس از تصویب.

ü        رسیدگی به برنامه‌های آموزشی دانشگاه و اظهار نظر در مورد تغییر یا توسعه آنها.

ü        نظارت بر امور مربوط به وظیفه عمومی دانشجویان و صدور گواهی اشتغال به تحصیل آنان.

ü        نظارت بر برپایی و اداره سمینارها و کنفرانس‌های پژوهشی و تحقیقاتی.چهارشنبه 29 خرداد 1398   22:19:58