يكشنبه 19 خرداد 1392
 
تماس با مدیریت

 

تلفن تماس : 32563321 026

دورنگار : 32563325 026

پست الکترونیک :  dr.mehrpoor@abzums.ac.ir


ساعات اداری: شنبه تا چهارشنبه  8 تا 16

چهارشنبه 29 خرداد 1398   16:21:47