يكشنبه 19 خرداد 1392
 
تماس با مدیریت

 

تلفن تماس : 32563321 026

دورنگار : 32563325 026

پست الکترونیک :  e_hatefnia@yahoo.com


ساعات اداری: شنبه تا چهارشنبه  8 تا 16

زمان ملاقات عمومی: شنبه تا چهارشنبه 8 تا 16 ( با هماهنگی)

شنبه 4 اسفند 1397   09:03:49