شنبه 26 اسفند 1391
معرفی مدیر امور آموزش و تحصیلات تکمیلی


 


نام:
دکتر محسن خیرمند

پست مربوطه : مدیر امور  آموزش و تحصیلات تکمیلی

مدرک تحصیلی : دکترای پزشکی

تلفن تماس :
32563341 - 026 

 

دورنگار : 32563325 - 026 

پست الکترونیک : khirmand42@yahoo.com

آدرس:
کرج ، بلوار طالقانی شمالی ، بالاتر از میدان طالقانی ، شهرک اداری ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز ،
طبقه دوم ( معاونت آموزشی) ، مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

 

دوشنبه 2 ارديبهشت 1398   16:33:20