دوشنبه 25 دي 1391

اهداف و برنامه ها :

- شناسایی استعدادهای درخشان دانشگاه بر اساس آیین نامه های وزارت متبوع


- ثبت نام دانشجویان مشمول آیین نامه در سامانه مربوطه

- تلاش در جهت ارائه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی به دانشجویان استعداد درخشان براساس آئین نامه های مصوب وزارت متبوع


- توانمند سازی دانشجویان با استفاده از برگزاری کارگاه ها و کلاس های آموزشی


-
معرفی دانشجویان استعداد درخشان به وزارتخانه متبوع


- معرفی دانش آموختگان استعداد درخشان به سازمان سنجش و وزارت متبوع جهت ورود بدون آزمون به مقاطع بالاتر

 

چهارشنبه 29 خرداد 1398   15:17:14