جمعه 6 ارديبهشت 1392

برای دستیابی به اطلاعات علمی و پژوهشی می توانید ازسایتهای زیر استفاده نمایید:
www.Freebooks4doctors.com
با بیش از 650 کتاب رایگانپزشکی 
   
  
www.nap.edu 
وب سایت "the national academic press" با بیشاز 3000 نسخه کتاب رایگان جهت مطالعه     
            
  
www.answers.com 
وب سایتی فراتر از یک لغت نامه با بیش از 4 میلیون پاسخدر 120موضوع ...

   
http://edu.modares.ac.ir/modiriat/amozeshi/aeinestedad.htm 
واحد استعدادهای درخشان دانشگاه تربیت مدرس که حاوی آیین نامه های شرایط ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز در دانشگاه تربیتمدرس می باشد...
 

www.mayoclinic.com 
در این سایت شما می توانید به اطلاعاتی در مورد علائم، عوارض و درمانهای بیماریها پی ببرید. علاوه بر این با توجه به اینکه زبان گفتاری این سایت بسیار ساده می باشد می توانید این سایت را به عموم افراد غیر مرتبط با پزشکی و شاخه های وابسته برای حل مشکلات پزشکی خود معرفی کنید.

www.sid.ir 
وب سایت جهاد دانشگاهی که مجلات فارسی ای که در سایت Iranmedex ایندکس نمی شوند را ایندکس می کند. 

چهارشنبه 29 خرداد 1398   21:35:25