شنبه, 9 بهمن 1400
  • ساعت : ۱۱:۰:۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ 
  • کد خبر : ۸۳۴۲۰
روز شنبه مورخ ۹۹/۱۰/۲۰ جلسه شورای پایان نامه معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد.
روز شنبه مورخ ۹۹/۱۰/۲۰ جلسه شورای پایان نامه معاونت آموزشی دانشگاه با موضوع"بررسی مدل های جایگزین پایان نامه دوره دکترای عمومی براساس شیوه نامه های ارسالی از وزارت متبوع" برگزار شد.

روز شنبه مورخ ۹۹/۱۰/۲۰ جلسه شورای پایان نامه معاونت آموزشی دانشگاه با موضوع"بررسی مدل های جایگزین پایان نامه دوره دکترای عمومی براساس شیوه نامه های ارسالی از وزارت متبوع" در سالن فارابی ستاد دانشگاه با حضور معاون محترم آموزشی، مدیر محترم توسعه و ارزیابی تحقیقات و اعضای محترم شورای پایان نامه برگزار گردید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0