جمعه, 8 اسفند 1399
  • ساعت : ۱۹:۴۹:۳۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ 
  • کد خبر : ۸۳۸۹۹
پانزدهمین جلسه شورای تحصیلات تكمیلی برگزار شد.
روز چهارشنبه مورخ۹۹/۱۱/۱۵ پانزدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی معاونت آموزشی باحضور معاون محترم آموزشی، نماینده محترم معاونت تحقیقات و فناوری، مدیران محترم ستادی و معاونین محترم آموزشی دانشکده ها به صورت مجازی برگزار شد.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.6.1.0