جمعه, 8 اسفند 1399
  • ساعت : ۲۰:۲:۳۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ 
  • کد خبر : ۸۳۹۰۰
جلسه شورای آموزشی دانشگاه روز شنبه مورخ ۹۹/۱۱/۱۸ برگزار شد.
شنبه مورخ ۹۹/۱۱/۱۸ جلسه شورای آموزشی دانشگاه باحضور مدیران محترم ستادی، معاونین محترم آموزشی دانشکده ها و کارشناسان محترم آموزشی ستاد درخصوص کیفیت آموزشی و موارد همنیاز و پیشنیاز آموزشی دانشکده ها در دانشکده پزشکی، برگزار شد.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.6.1.0