جمعه, 8 اسفند 1399
  • ساعت : ۱۱:۳۸:۵۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ 
  • کد خبر : ۸۴۰۸۶
ازدید اعضای بورد دندانپزشكی از دانشكده دندانپزشكی
سه شنبه مورخ ۹۹/۱۱/۲۸ بازدید اعضای بورد دندانپزشکی از دانشکده دندانپزشکی باحضور معاون آموزشی، مدیران ستادی، ریاست دانشکده و اعضای هیئت علمی در خصوص ارزیابی موافقت قطعی مجوز دانشکده دندانپزشکی انجام شد.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.6.1.0