جمعه, 8 اسفند 1399
  • ساعت : ۸:۳۵:۴۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ 
  • کد خبر : ۸۴۱۹۴
    /  2
بازدید ادواری هیات بورد تخصصی رشته دستیاری زنان در بیمارستان كمالی انجام شد.
صبح روز شنبه مورخ ۹۹/۱۲/۲ بازدید ادواری هیات بورد تخصصی رشته دستیاری زنان توسط هیات بورد تخصصی وزارت بهداشت و با حضور معاونت آموزشی دانشگاه، ریاست دانشکده پزشکی و هیات همراه در بیمارستان کمالی انجام شد.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.6.1.0